TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZA POSLEDNÍCH 30 LET

1992

Založení firmy
v Úpici

1999

Instalace prvního
Laseru

2001

Stěhování do nového areálu

2011

Rozšíření o druhý 
závod

2018

 Zřízení automatizace výroby

2020

Výrobu pohání sluneční energie

2

Počet výrobních závodů

25.000 m2

Celková plocha provozoven

80%

Podíl exportu na naší produkci

DALŠÍ HISTORICKÉ MILNÍKY SPOLEČNOSTI

1992 Založení firmy v Úpici
1996 Zpracování plechu ve spolupráci s evropskými firmami
1999 Instalace prvního laseru
2001 Stěhování do nového areálu
2006 Rekonstrukce nového areálu v Trutnově (1. etapa)
2011 Rozšíření o druhý závod
2012 Certifikace podle mezinárodních železničních norem

2013 ASME certifikace provozovny Elektrárenská
2014 Rekonstrukce provozovny Elektrárenská (1. etapa)
2015 Zahájení zavádění principů štíhlé výroby
2016 Zavedení prvků štíhlé výroby: 5S, dílenské plánování aj.
2018 Zřízení automatizace výroby
2019 Vybudování nových pracovišť a infrastruktury
2020 Výrobu pohání sluneční energie
2022 Společnost slaví 30 let od svého založení

EXPORTNÍ LOKALITY A LOGISTIKA

EXPORTNÍ LOKALITY

Německo, Švýcarsko, Švédsko, Španělsko, Austrálie, Rusko, USA, Indie, Brazílie, Čína

LOGISTIKA

Firma KASPER KOVO se orientuje na dodávky do zahraničí, včetně zajištění veškeré logistiky a služeb v režimech JIT nebo KANBAN. Z celkového objemu tržeb směřuje 80 % do zahraničí. Mezi hlavní odběratele patří Německo, Švédsko a Švýcarsko. Pro pravidelné dodávky jsou zřízeny zásobovací linky do jednotlivých regionů dle potřeb jednotlivých zákazníků. 

Ve spolupráci s KASPER CZ s.r.o. zajišťuje zámořské balení zboží dle mezinárodně platných norem a dle požadavků dané cílové země. Tato vzájemná spolupráce pak umožňuje realizaci dodávek i do zemí s velmi vysokými požadavky na způsob balení, jako je Čína, Brazílie, Austrálie atd.