KVALIFIKACE NAŠEHO ŠKOLÍCÍHO
PERSONÁLU JE NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

V soukromé svářečské škole KASPER KOVO s.r.o. si můžete rychle a jednoduše dodělat požadované certifikáty. Vybavení školy je na nejvyšší úrovni a odpovídá mezinárodním standardům. Kvalifikovaný personál vám poskytne to nejlepší teoretické i praktické školení včetně vystavení příslušných mezinárodních osvědčení dle ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2 a ČSN EN ISO 14732.