Úvod > O firmě > Sponzorujeme

SPONZORUJEME

EPo1

Aktuálním a značně ambiciózním projektem rodiny Kasperových a jejich firem je zrod galerie současného umění EPo1 v prostorách bývalé trutnovské elektrárny. Její slavnostní otevření proběhlo v květnu 2023. Velkorysé prostory slouží k vystavování výtvarných děl současných umělců, včetně soch mimořádných rozměrů, které se do jiných galerií nevejdou. Mezi projekty galerie patří například budování sbírky děl mladých umělců, jejichž expozice je v EPO1 k vidění pod názvem Fresh Power. Za hranice tradičních výstavních prostor expandují sochy v rámci dalšího projektu EPO1 s názvem Power for Space, kdy jsou díla instalována do veřejných míst po celé republice. Pod hlavičkou Art Point pak lze navštěvovat kulturní akce pravidelně konané ve zrekonstruované kapli sv. Josefa ve Slavětíně. 

KULTURA

V oblasti kultury podporujeme kromě EPo1 zejména aktivity města Trutnova a vybrané společenské akce. Kulturní dění města Trutnova má z velké části na starosti Společenské centrum pro kulturu UFFO.  Jsme hrdým generálním partnerem této instituce.

SPORT

Podpora regionálního sportu skupinou KASPER GROUP se stala  dlouhodobou záležitostí. Sponzoring sportovních oddílů, zejména v oblasti mládeže, je důležitým aspektem ve výchově a snaze udržet  kladný vztah dětí i dospělých k pohybu a zdravému životnímu stylu.
Mezi podporované sportovní odvětví se dlouhodobě řadí cyklistika, atletika, lyžování a celá řada jednotlivých významných sportovních soutěží pořádaných v regionu Trutnovska.

ŠKOLSTVÍ

Úzce spolupracujeme se středními školami a podporujeme vzdělání studentů. Díky našemu každoročnímu finančnímu daru může SPŠ Trutnov poskytnout k výuce nadstandardně vybavená pracoviště a pořádat soutěže pro žáky za účelem zvýšení jejich motivace k dosažení co nejlepších výsledků a ocenění “Strojař roku” a “Nástrojař roku”. V KASPER KOVO mohou také žáci absolvovat odbornou praxi a získat praktické zkušenosti v oblasti moderních výrobních technologií.

Dále podporujeme Základní uměleckou školu Trutnov a Junák, středisko Hraničář.

CHARITA

Jsme moc rádi, že můžeme pomoci tam, kde je to opravdu potřeba. Mezi organizace a projekty které podporujeme patří Oblastní charita Trutnov, Domov sv. Josefa v Žírči, Člověk v tísni, aj.