Úvod > O firmě > Sponzorujeme

SPONZORUJEME

EPo1

Aktuálním a značně ambiciózním projektem rodiny Kasperových a jejich firem je zrod galerie současného umění EPo1 v prostorách bývalé trutnovské elektrárny. Její otevření je naplánováno na květen 2023, ale již nyní, paralelně s probíhající rozsáhlou rekonstrukcí budovy, se v ní konají umělecké výstavy. Velkorysé prostory budou sloužit k vystavování soch a plastik mimořádných rozměrů, které se do jiných galerií nevejdou. Pod její záštitou také aktuálně vzniká sbírka výtvarných děl začínajících umělců, které má projekt dlouhodobě podporovat.

KULTURA

V oblasti kultury podporujeme kromě EPo1 zejména aktivity města Trutnova a vybrané společenské akce. Kulturní dění města Trutnova má z velké části na starosti Společenské centrum pro kulturu UFFO.  Jsme hrdým generálním partnerem této instituce.

SPORT

Podpora regionálního sportu skupinou KASPER GROUP se stala  dlouhodobou záležitostí. Sponzoring sportovních oddílů, zejména v oblasti mládeže, je důležitým aspektem ve výchově a snaze udržet  kladný vztah dětí i dospělých k pohybu a zdravému životnímu stylu.
Mezi podporované sportovní odvětví se dlouhodobě řadí cyklistika, atletika, lyžování a celá řada jednotlivých významných sportovních soutěží pořádaných v regionu Trutnovska.

ŠKOLSTVÍ

Úzce spolupracujeme se středními školami a podporujeme vzdělání studentů. Díky našemu každoročnímu finančnímu daru může SPŠ Trutnov poskytnout k výuce nadstandardně vybavená pracoviště a pořádat soutěže pro žáky za účelem zvýšení jejich motivace k dosažení co nejlepších výsledků a ocenění “Strojař roku” a “Nástrojař roku”. V KASPER KOVO mohou také žáci absolvovat odbornou praxi a získat praktické zkušenosti v oblasti moderních výrobních technologií.

Dále podporujeme Základní uměleckou školu Trutnov a Junák, středisko Hraničář.

CHARITA

Jsme moc rádi, že můžeme pomoci tam, kde je to opravdu potřeba. Mezi organizace a projekty které podporujeme patří Oblastní charita Trutnov, Domov sv. Josefa v Žírči, Člověk v tísni, aj.