Dnes vychází náš poslední letošní Journal! Rekapitulujeme v něm uplynulý rok, úspěšně dokončené projekty,
dopady výskytu COVID-19 na naše firmy a také např. sportovní úspěchy cyklistického týmu ELKOV KASPER.
Přejeme příjemné čtení