KURZY

21 - Odporové svařování bodové
15 - Plazmové dělení materiálu
111 - Svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
131 - Svařování elektrickým obloukem holým drátem v ochranné atmosféře inertního plynu - MIG
135 - Svařování elektrickým obloukem holým drátem v ochranné atmosféře aktivního plynu - MAG
141 - Svařování elektrickým obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu
311 - Svařování a řezání kyslíko-acetylenovým plamenem

Všechny kurzy jsou zakončeny zkouškou za dozoru zkušebních komisařů CWS ANB v souladu s ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN ISO 14731, dle požadavků vyhlášky č.87/200 Sb. Absolventi kurzu získají svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče.

CENÍK

Ceník kurzů naleznete v přiloženém dokumentu ke stažení.
Ceník svařovacích kurzů (PDF)

KONTAKT

Svářečská škola KASPER KOVO s.r.o.

17. listopadu 209,
542 34 Malé Svatoňovice

Heinz Kaufmann (EWT)
Vedoucí svářečské školy
Tel.: +420 499 829 743
Mobil: + 420 608 071 478
E-Mail: h.kaufmann@kasperkovo.cz