Úvod > Kariéra > Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Výběr nových pracovníků řídí personální manažer.
Pozorně si přečtěte následující řádky a pečlivě si připravte veškeré podklady, na základě kterých bude vedoucí příslušného úseku spolu s personálním manažerem posuzovat vaše předpoklady pro výkon dané pozice.

CO SI VZÍT NA POHOVOR

Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
Osvědčení a certifikáty

Po dodání kompletních podkladů a jejich vyhodnocení budete pozván k personálnímu pohovoru a dalším praktickým testům pro uchazeče. O výsledku přijímacího řízení se dozvíte v dohodnutém termínu (do té doby zůstáváte v úzkém kontaktu s personálním manažerem).

CO VÁS ČEKÁ PŘED NÁSTUPEM

V případě oboustranné dohody absolvujete, ještě před nástupem na danou pozici, vstupní zdravotní prohlídku u smluvního lékaře.
Následně od vás budeme potřebovat tyto dokumenty:

Občanský průkaz
Potvrzení o předchozím zaměstnání (tzv. zápočtový list)
Průkaz zdravotní pojišťovny
Doklad o nejvyšším dosažením vzdělání
Výpis z rejstříku trestů (v odůvodněných případech)
Průkazy způsobilostí, osvědčení, certifikáty
Číslo účtu

CO VÁS ČEKÁ PO NÁSTUPU

Po nástupu do firmy se seznámíte se svým kolektivem a níže uvedenými klíčovými dokumenty, jejichž znalost je nezbytná
pro vaši činnost ve společnosti.

Organizační řád
Pracovní řád společnosti
Systém odměňování společnosti
Systém managementu jakosti
Školení o bezpečnosti práce a požární ochrany
Specifické interní předpisy platné pro konkrétní pracoviště

Než nastoupíte na konečnou pracovní pozici, čeká vás praxe ve výrobním provozu. Díky ní rychle poznáte specifika naší výroby a vnitropodnikovou organizaci. Pokud to vyžaduje povaha vaší pozice, bude vám přidělen patron, který vás provede prvními měsíci práce v KASPER KOVO s.r.o. a následně se bude podílet na vašem vstupním hodnocení před uplynutím zkušební lhůty.