Úvod > Kariéra > Vzdělávání a spolupráce

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Ve skupině firem KASPER Group intenzivně pracujeme na rozvoji týmu svých spolupracovníků v klíčových oblastech jako jsou:

Výuka jazyků (AJ)
Prodejní a nákupní dovednosti
Rozvoj dovedností v managementu
Rozvoj práce s konstrukčními programy
Rozvoj pracovníků v oblastech moderních výrobních technologií

Další školení organizujeme individuálně dle potřeb příslušných oddělení.

Díky propracovanému systému rozvoje mohou naši pracovníci zdokonalovat své dovednosti v oblastech, které napomáhají jejich každodenní práci, a přispět tak se svému profesnímu růstu v rámci firemní řídící struktury.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Úzká spolupráce s regionálními školskými institucemi je významným prvkem rozvoje firem naší skupiny. Žáci učňovských a odborných škol mají možnost absolvovat odbornou praxi v jednotlivých provozech a získat tak praktické zkušenosti, které mohou podpořit směřování jejich budoucí kariéry. Moderní provozy a výrobní technologie KASPER Group jim jsou mnohdy zásadní oporou a vodítkem pro jejich další kariérní rozvoj.

Školy z regionu mají také možnost ve všech firmách organizovat školské exkurze.